Mange (inklusive mig selv) benytter stadig muligheden for at en bruger kan kontakte hjemmesiden via en e-mail, og det er derfor relevant at vide, hvor mange der rent faktisk klikker på din e-mail – også selvom de ikke nødvendigvis skriver noget til dig.

læs mere